Dacsanlucngan.com - Lấy Chữ Tin Từ Chất Lượng Sản Phẩm - Giao Hàng Tận Nhà

Bưởi Da Xanh

Bưởi da xanh loại I
Mã SP: BDX LI
Giá: 65.000 VNĐ
Bưởi da xanh loại II
Mã SP: BDX LII
Giá: 65.000 VNĐ
Bưởi da xanh loại III
Mã SP: BDX LIII
Giá: 50.000 VNĐ