Dacsanlucngan.com - Lấy Chữ Tin Từ Chất Lượng Sản Phẩm - Giao Hàng Tận Nhà

Sản phẩm

Bưởi da xanh loại I
Mã SP: BDX LI
Giá: 65.000 VNĐ
Bưởi da xanh loại II
Mã SP: BDX LII
Giá: 65.000 VNĐ
Bưởi da xanh loại III
Mã SP: BDX LIII
Giá: 50.000 VNĐ
Bưởi Diễn Lục Ngạn
Mã SP: BDLN
Giá: 45.000 VNĐ
Cam Vinh V2
Mã SP: CV2
Giá: 55.000 VNĐ
Cam Xoàn
Mã SP: CXLN
Giá: 50.000 VNĐ
Mật Ong Hoa Vải Thiều
Mã SP: MOVT
Giá: 160.000 VNĐ
Mỳ Chũ
Mã SP: MCHU
Giá: 35.000 VNĐ
Rượu Gạo Tẻ
Mã SP: RGTE
Giá: 35.000 VNĐ
Táo Đài Loan
Mã SP: TDL
Giá: 40.000 VNĐ
Vải thiều sấy khô
Mã SP: VTSK
Giá: 40.000 VNĐ